top of page

Deze kaart toont de geboorteplaatsen van de familie Walenkamp door de eeuwen heen. De groene markers op de kaart betreffen Walenkampen die staan vermeld in de stamlijst van het familieboek (1998). De oranje markers zijn geplaatst op basis van latere onderzoeksresultaten.

bottom of page